AVÍS LEGAL

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1. Queda totalment prohibit qualsevol ús comercial, divulgatiu, o de publicació en qualsevol format (llibres, catàlegs, revistes, CDs, pàgines web, etc.) de tot o part del contingut d’aquesta web sense el permís previ per escrit de Foment de Terrassa, SA, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

2. Es prohibeix expressament la utilització de les imatges contingudes sense el permís previ per escrit de Foment de Terrassa, SA, en cas afirmatiu, sempre es farà constar clarament la procedència de la informació o imatges.

3. En cas que Foment de Terrassa, SA autoritzi la reproducció d’informació o l’ús d’imatges de la web, no podrà efectuar-se sense esmentar la font de la web oficial en lloc ben visible. Si la reproducció es fa en una web, s’haurà d’incloure també un enllaç a l’adreça https://treballterrassa.cat en el mateix text.

4. Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web són propietat de Foment de Terrassa, SA i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

CONTINGUTS

1. Foment de Terrassa, SA té la seva seu al núm. 95 de la carretera de Martorell, 08224 de Terrassa, Espanya, essent el CIF de Foment de Terrassa, SA: A-59093229.

2. La web https://treballterrassa.cat és l’única web del Portal de Treball i de la Formació de Terrassa i hi consta informació envers ocupació i formació amb la finalitat de facilitar l’accés al mercat de treball dels/de les usuaris/àries.

3. En aquest lloc web Foment de Terrassa, SA pretén oferir informació en matèria d’ocupació i formació. L’objectiu consisteix en facilitar l’accés al mercat de treball dels/de les usuaris/àries del portal i per tant, Foment de Terrassa, SA es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia. La informació continguda en aquest lloc web té caràcter general i no es refereix a circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets.

4. Foment de Terrassa, SA no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés a la web, en els seus continguts ni en què aquests es trobin totalment actualitzats, tot i que s’esmercen els esforços necessaris per evitar-los i corregir-los tant aviat se’ls hi assenyalin.

5. Foment de Terrassa, SA no es fa responsable, en cap cas, dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se.

6. Foment de Terrassa, SA no es fa responsable de les informacions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi mitjançant el lloc web per mitjà d’enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquesta pàgina web interconnectada.

FUNCIONAMENT I ÚS DEL LLOC WEB

1. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari/ària de la pàgina web (en endavant l’usuari/ària) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Foment de Terrassa, SA, en el mateix moment en què l’usuari/ària accedeix a la seva pàgina web.

2. L’usuari/ària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’usuari/ària. A aquest efecte, l’usuari/ària ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.

3. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuari/ària. Foment de Terrassa, SA queda exempta de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l’ús per part de tercers de les informacions contingudes en aquest lloc web.

4. Foment de Terrassa, SA presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. Foment de Terrassa, SA no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES

1. D’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades que es recullen en aquesta pàgina web envers els Tràmits i/o Inscripcions on line, passaran a formar part dels fitxers propietat de Foment de Terrassa, SA.

2. L’usuari/ària és l’únic/a responsable de la procedència, titularitat, totalitat, contingut, veracitat i exactitud de les dades, informació facilitada per ell mateix per a les finalitats previstes en el Portal, les quals estaran subjectes a una estricta política de confidencialitat i privacitat. Tot això implica que Foment de Terrassa, SA no assumeix la responsabilitat respecte la informació i continguts complimentats per l’usuari/ària.

3. Foment de Terrassa, SA informa que les dades seran utilitzades per a l’exclusiva gestió i realització del tràmit o inscripció demanats i amb destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució, d’acord a l’autoritzat a la legislació vigent aplicable en cada moment.

4. S’informa que, fora dels supòsits assenyalats amb anterioritat davant les comunicacions, les dades no seran lliurades a cap altra persona física o jurídica sense el consentiment explícit de l’usuari/ària, ni tampoc se’n farà un ús inadequat de les mateixes.

5. Foment de Terrassa, SA adoptarà les mesures indicades per tota la normativa legal aplicable (LO 15/1999 de 13 de desembre, RD 994/1999 d’11 de juny i de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, -LSSI-), tant de caire tècnic com organitzatiu, a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que siguin necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, comunicacions i/o transaccions produïdes com a conseqüència de la navegació o del propi registre en el Portal.

6. Foment de Terrassa, SA es compromet al secret professional respecte a les dades incloses als fitxers, obligació que subsistirà fins i tot després de finalitzar la relació amb l’usuari/ària. Aquest deure de secret afecta a tot el personal que pugui accedir i gestionar les dades que ha facilitat l’usuari/ària registrat/da.

7. Foment de Terrassa, SA informa als/a les usuaris/àries del web que en cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives, tan sols reservant-se el seu ús per facilitar l’accessibilitat del lloc web.
Per altra banda, l’ús de galetes de sessió, en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar-ne l’exploració del lloc web de forma segura.

8. Aquesta web utilitza galetes de tercers per realitzar anàlisis d’ús i de mediació de la nostra web per millorar els nostres serveis.

9. Foment de Terrassa, SA us informa que el fet d’emplenar la informació sol·licitada en qualsevol dels formularis habilitats implica l’acceptació de totes les clàusules que s’indiquen podent exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant fotocòpia del DNI i sol·licitud a la Carretera de Martorell, 95, planta 3a – 08224 Terrassa.